×
 • ورود به سیستم
 • ثبت نام
 • AED
  • AED
  • USD
  • RUR
  • GBP

مشاور املاک و مستغلات تجاری برای اجاره در Al Nouf

Brand New Warehouse With 3 Phase 7 مشاهده گردید
Brand New Warehouse With 3 Phase Al Nouf, شارجه 95,592  AED در هر سال Verified 3414 ft2 1 2 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Brand New Warehouse With 3 Phase Power And Mazainan 11 مشاهده گردید
Brand New Warehouse With 3 Phase Power And Mazainan Al Nouf, شارجه 375,000  AED در هر سال Verified 15000 ft2 1 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Brand New Warehouse @ 28/sqft With Office Industrial Area 18 11 مشاهده گردید
Brand New Warehouse @ 28/sqft With Office Industrial Area 18 Al Nouf, شارجه 190,120  AED در هر سال Verified 6790 ft2 1 3 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
 Warehouse for storage purpose only at Industrial area # 18 8 مشاهده گردید
Warehouse for storage purpose only at Industrial area # 18 Al Nouf, شارجه 150,000  AED در هر سال Verified 6790 ft2 1 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
14000 sq.ft open yard with boundary wall for storage for rent AED 240,000 1 مشاهده گردید
14000 sq.ft open yard with boundary wall for storage for rent AED 240,000 Al Nouf, شارجه 250,000  AED در هر سال Verified 15000 ft2 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Insulated warehouse for storage industrial area # 18, Sharjah 4 مشاهده گردید
Insulated warehouse for storage industrial area # 18, Sharjah Al Nouf, شارجه 65,000  AED در هر سال Verified 3000 ft2 1 2 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Brand New Warehouse In Ind Area 18 16 مشاهده گردید
Brand New Warehouse In Ind Area 18 Al Nouf, شارجه 190,120  AED در هر سال Verified 6790 ft2 1 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Brand New Warehouse In Ind Area 18. Many Warehouse with different size available 11 مشاهده گردید
Brand New Warehouse In Ind Area 18. Many Warehouse with different size available Al Nouf, شارجه 125,000  AED در هر سال Verified 3771 ft2 1 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
 Warehouse In Industrial area 18 ,Many more size available 14 مشاهده گردید
Warehouse In Industrial area 18 ,Many more size available Al Nouf, شارجه 95,592  AED در هر سال Verified 3414 ft2 1 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Warehouse With Mezzanine In Ind Area 18 20 مشاهده گردید
Warehouse With Mezzanine In Ind Area 18 Al Nouf, شارجه 160,000  AED در هر سال Verified 6100 ft2 1 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Insulated warehouse for Storage purpose at Ind # 18, Sharjah. 4 مشاهده گردید
Insulated warehouse for Storage purpose at Ind # 18, Sharjah. Al Nouf, شارجه 75,108  AED در هر سال Verified 3500 ft2 4 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.
Warehouse for storage purpose at Ind # 18,Sharjah. 3 مشاهده گردید
Warehouse for storage purpose at Ind # 18,Sharjah. Al Nouf, شارجه 198,030  AED در هر سال Verified 8610 ft2 1 Bukhatir Properties International Real Estate Brokerage Co. LLC.