×
 • ورود به سیستم
 • ثبت نام
 • AED
  • AED
  • USD
  • RUR
  • GBP

5 اتاق خواب ها: املاک مسکونی برای اجاره در Zone 7 (ابوظبی)

ممکن است کمک کند:

— تغییر معیار جستجو
بازگشت به صفحه قبل

5 اتاق خواب ها: املاک مسکونی برای اجاره در Zone 7 (ابوظبی)
 • نزدیکترین املاک
Spacious Privet entrance 5 BR Villa in MBZ 12 مشاهده گردید
Spacious Privet entrance 5 BR Villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 6 Fine Home Real estate
Huge layout & neat 5 BR villa in MBZ 12 مشاهده گردید
Huge layout & neat 5 BR villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 180,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 8 Fine Home Real estate
Charming Privet entrance 5BR villa in MBZ 10 مشاهده گردید
Charming Privet entrance 5BR villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 135,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 7 Fine Home Real estate
Attractive Privet Entrance 5BR Villa in MBZ 10 مشاهده گردید
Attractive Privet Entrance 5BR Villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 7 Fine Home Real estate
Luxurious Privet entrance 5MBR villa in MBZ 18 مشاهده گردید
Luxurious Privet entrance 5MBR villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 190,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 5 Fine Home Real estate
Privet entrance & neat 5 BR villa in MBZ 16 مشاهده گردید
Privet entrance & neat 5 BR villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 140,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 5 Fine Home Real estate
5 Master Beds With Private Entrance & Pool In MBZ. 11 مشاهده گردید
5 Master Beds With Private Entrance & Pool In MBZ. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 200,000  AED در هر سال Verified 4000 ft2 5 7 2 Town Properties
Private Entrance & amazing 5BR villa in MBZ 12 مشاهده گردید
Private Entrance & amazing 5BR villa in MBZ Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 7 Fine Home Real estate
Spacious area & Clean 5 BR villa in MBZ City 11 مشاهده گردید
Spacious area & Clean 5 BR villa in MBZ City Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 130,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 5 Fine Home Real estate
Nice!!! 5 Bedroom Villa In Mohamed Bin Zayed City. 11 مشاهده گردید
Nice!!! 5 Bedroom Villa In Mohamed Bin Zayed City. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 140,000  AED در هر سال Verified 3500 ft2 5 8 2 Town Properties
Nice!! 5 Master Bedroom Villa In Mohamed Bin Zayed . 11 مشاهده گردید
Nice!! 5 Master Bedroom Villa In Mohamed Bin Zayed . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 140,000  AED در هر سال Verified 3500 ft2 5 7 2 Town Properties
Stand Alone 5 Master Beds Villa In Mohamed Bin Zayed . 12 مشاهده گردید
Stand Alone 5 Master Beds Villa In Mohamed Bin Zayed . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 190,000  AED در هر سال Verified 4500 ft2 5 7 5 Town Properties
Private Entrance 5 BR Villa in MBZ City 11 مشاهده گردید
Private Entrance 5 BR Villa in MBZ City Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 180,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 6 Fine Home Real estate
5 Br. Villa In Mohammed Bin Zayed City . 11 مشاهده گردید
5 Br. Villa In Mohammed Bin Zayed City . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 190,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 6 Fine Home Real estate
6 BR. Villa in Mohammed Bin Zayed City . 10 مشاهده گردید
6 BR. Villa in Mohammed Bin Zayed City . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 145,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 5 Fine Home Real estate
MODERN Stand Alone 5 Master Villa In Mohamed Bin Zayed 11 مشاهده گردید
MODERN Stand Alone 5 Master Villa In Mohamed Bin Zayed Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 220,000  AED در هر سال Verified 7500 ft2 5 7 6 Town Properties
Stand Alone 5-Master Beds Villa In Mohamed Bin Zayed 12 مشاهده گردید
Stand Alone 5-Master Beds Villa In Mohamed Bin Zayed Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 170,000  AED در هر سال Verified 5500 ft2 5 7 4 Town Properties
5 Master Bedroom Villa W/Pvt Enrance In MBZ City. 11 مشاهده گردید
5 Master Bedroom Villa W/Pvt Enrance In MBZ City. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 4500 ft2 5 7 2 Town Properties
5 BR. Villa In Mohammed Bin Zayed City . 11 مشاهده گردید
5 BR. Villa In Mohammed Bin Zayed City . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 130,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 5 Fine Home Real estate
clean 5 Beds Villa W/Private Entrance In MBZ City. 11 مشاهده گردید
clean 5 Beds Villa W/Private Entrance In MBZ City. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 135,000  AED در هر سال Verified 3500 ft2 5 4 1 Town Properties
P.Entrance /5-Master Beds Villa W/Pvt Pool In MBZ City. 12 مشاهده گردید
P.Entrance /5-Master Beds Villa W/Pvt Pool In MBZ City. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 4500 ft2 5 6 2 Town Properties
Nice!! Pvt Entrance 5-Beds Villa In Mohamed Bin Zayed 12 مشاهده گردید
Nice!! Pvt Entrance 5-Beds Villa In Mohamed Bin Zayed Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 160,000  AED در هر سال Verified 3500 ft2 5 5 3 Town Properties
Private Entrance 5-Master Beds Villa In MBZ City. 12 مشاهده گردید
Private Entrance 5-Master Beds Villa In MBZ City. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 180,000  AED در هر سال Verified 5500 ft2 5 7 2 Town Properties
5 BR. Villa In Mohammed Bin Zayed City . 11 مشاهده گردید
5 BR. Villa In Mohammed Bin Zayed City . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 135,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 6 Fine Home Real estate
Beautiful 5 Master Beds Villa In Mohamed Bin Zayed City 12 مشاهده گردید
Beautiful 5 Master Beds Villa In Mohamed Bin Zayed City Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 140,000  AED در هر سال Verified 4500 ft2 5 7 2 Town Properties
Wonderful 5BR.+ Patio Villa in MBZ City 10 مشاهده گردید
Wonderful 5BR.+ Patio Villa in MBZ City Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 170,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 7 Fine Home Real estate
Independent 5 BR. Villa In MBZ City 11 مشاهده گردید
Independent 5 BR. Villa In MBZ City Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 190,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 7 Fine Home Real estate
Fabulous 5 BR. Villa in MBZ City 11 مشاهده گردید
Fabulous 5 BR. Villa in MBZ City Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 120,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 6 Fine Home Real estate
5 BR. Villa in Mohamed Bin Zayed City . 11 مشاهده گردید
5 BR. Villa in Mohamed Bin Zayed City . Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 145,000  AED در هر سال Verified 1.01 ft2 5 6 Fine Home Real estate
High Quality!!! 5 Bedroom Villa W/P.E In MBZ City. 12 مشاهده گردید
High Quality!!! 5 Bedroom Villa W/P.E In MBZ City. Mohamed Bin Zayed Centre, Mohamed Bin Zayed City, ابوظبی 140,000  AED در هر سال Verified 4048 ft2 5 5 2 Town Properties