×
 • ورود به سیستم
 • ثبت نام
 • AED
  • AED
  • USD
  • RUR
  • GBP

1 اتاق خواب ها: املاک مسکونی برای اجاره در Bellevue Tower 2 (دبی)

ممکن است کمک کند:

— تغییر معیار جستجو
بازگشت به صفحه قبل

1 اتاق خواب ها: املاک مسکونی برای اجاره در Bellevue Tower 2 (دبی)
 • نزدیکترین املاک
CS- CHEAPEST PRICE @ 95K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- CHEAPEST PRICE @ 95K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 95,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Spacious Furnished 1 Bed | South Ridge1 10 مشاهده گردید
Spacious Furnished 1 Bed | South Ridge1 South Ridge 1, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 1060 ft2 1 1 BLISSIMI REAL ESTATE
CS- THE CHEAPEST! ONLY 100K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED 10 مشاهده گردید
CS- THE CHEAPEST! ONLY 100K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 100,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 120K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 120K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 130K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 130K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 905 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 120 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 120 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED! 11 مشاهده گردید
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 912 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED ONLY @110K BRAND NEW FULLY FURNISHED 9 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED ONLY @110K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 110,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 140 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 140 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 140,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 135 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 9 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 135 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 135,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 905 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Spacious | Stylish Furnished 1 Bed Apt | 10 مشاهده گردید
Spacious | Stylish Furnished 1 Bed Apt | South Ridge 3, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 974 ft2 1 1 BLISSIMI REAL ESTATE
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @135K BRAND NEW FULLY FURNISHED! 12 مشاهده گردید
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @135K BRAND NEW FULLY FURNISHED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 912 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 150 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 24 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 150 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 150,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 165 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 26 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 165 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 165,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @160K BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @160K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 943 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 26 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
1 BR in Downtown with Canal View for rent 10 مشاهده گردید
1 BR in Downtown with Canal View for rent South Ridge 2, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 115,000  AED در هر سال Verified 968 ft2 1 2 1 Imperial Premium Real Estate
Amazing Burj Khalifa View 1BR for rent in Downtown 10 مشاهده گردید
Amazing Burj Khalifa View 1BR for rent in Downtown South Ridge 2, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 115,000  AED در هر سال Verified 1090 ft2 1 2 1 Imperial Premium Real Estate
Stunning 2 BR for rent in Downtown in good price 11 مشاهده گردید
Stunning 2 BR for rent in Downtown in good price South Ridge 3, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 1450 ft2 1 1 1 Imperial Premium Real Estate
Furnished 1BR for rent in Downtown 10 مشاهده گردید
Furnished 1BR for rent in Downtown South Ridge 3, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 125,000  AED در هر سال Verified 1025 ft2 1 2 1 Imperial Premium Real Estate