×
 • ورود به سیستم
 • ثبت نام
 • AED
  • AED
  • USD
  • RUR
  • GBP

مبله کامل: املاک مسکونی برای اجاره در Bellevue Tower 2 (دبی)

ممکن است کمک کند:

— تغییر معیار جستجو
بازگشت به صفحه قبل

مبله کامل: املاک مسکونی برای اجاره در Bellevue Tower 2 (دبی)
 • نزدیکترین املاک
CS- CHEAPEST PRICE @ 95K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- CHEAPEST PRICE @ 95K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 95,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 120K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 120K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 130K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 130K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 905 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 120 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 120 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED! 11 مشاهده گردید
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 912 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- FULL BURJ KHALIFA VIEW & FOUNTAIN VIEW! ONLY 165K BRAND NEW FULLY FURNISHED 2 BED! 11 مشاهده گردید
CS- FULL BURJ KHALIFA VIEW & FOUNTAIN VIEW! ONLY 165K BRAND NEW FULLY FURNISHED 2 BED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 165,000  AED در هر سال Verified 1271 ft2 2 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED ONLY @110K BRAND NEW FULLY FURNISHED 9 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED ONLY @110K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 110,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA VIEW! 3 BED ONLY @200K BRAND NEW FULLY FURNISHED 19 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA VIEW! 3 BED ONLY @200K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 200,000  AED در هر سال Verified 1892 ft2 3 3 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 140 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 140 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 140,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 135 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 9 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 135 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 135,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 905 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 240K Only! FULL BURJ VIEW, LUXURIOUS 2 BED ITALIAN BRANDED FURNITURE! 11 مشاهده گردید
CS- 240K Only! FULL BURJ VIEW, LUXURIOUS 2 BED ITALIAN BRANDED FURNITURE! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 240,000  AED در هر سال Verified 1270 ft2 2 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- FULL BURJ KHALIFA VIEW & FOUNTAIN VIEW! ONLY 175K BRAND NEW FULLY FURNISHED 2 BED! 9 مشاهده گردید
CS- FULL BURJ KHALIFA VIEW & FOUNTAIN VIEW! ONLY 175K BRAND NEW FULLY FURNISHED 2 BED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 175,000  AED در هر سال Verified 1271 ft2 2 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 26 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Furnished 1BR for rent in Downtown 10 مشاهده گردید
Furnished 1BR for rent in Downtown South Ridge 3, South Ridge, Downtown Dubai, دبی 125,000  AED در هر سال Verified 1025 ft2 1 2 1 Imperial Premium Real Estate