×
 • ورود به سیستم
 • ثبت نام
 • AED
  • AED
  • USD
  • RUR
  • GBP

1 اتاق خواب ها: املاک مسکونی برای اجاره در The Residences 8 (دبی)

ممکن است کمک کند:

— تغییر معیار جستجو
بازگشت به صفحه قبل

1 اتاق خواب ها: املاک مسکونی برای اجاره در The Residences 8 (دبی)
 • نزدیکترین املاک
CS- CHEAPEST PRICE @ 95K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- CHEAPEST PRICE @ 95K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 95,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- THE CHEAPEST! ONLY 100K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED 10 مشاهده گردید
CS- THE CHEAPEST! ONLY 100K PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 100,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 120K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 120K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 130K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 130K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 905 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 120 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 120 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 120,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Spacious 1Bed, Middle Floor, Residences7 10 مشاهده گردید
Spacious 1Bed, Middle Floor, Residences7 The Residences 7, The Residences, Downtown Dubai, دبی 115,000  AED در هر سال Verified 915 ft2 1 1 BLISSIMI REAL ESTATE
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED! 11 مشاهده گردید
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 912 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED ONLY @110K BRAND NEW FULLY FURNISHED 9 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA AND CANAL VIEW! 1 BED ONLY @110K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 110,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 140 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 140 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 140,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 135 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 9 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 135 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 135,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 12 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 905 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Bright | High Floor | Full Burj View 10 مشاهده گردید
Bright | High Floor | Full Burj View The Residences 5, The Residences, Downtown Dubai, دبی 145,000  AED در هر سال Verified 1045 ft2 1 2 1 McCone Properties
Bright | Mid Floor | Must view 10 مشاهده گردید
Bright | Mid Floor | Must view The Residences 5, The Residences, Downtown Dubai, دبی 125,000  AED در هر سال Verified 1045 ft2 1 2 1 McCone Properties
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @135K BRAND NEW FULLY FURNISHED! 12 مشاهده گردید
CS- BURJ KHALFA - POOL VIEW ! 1 BED ONLY @135K BRAND NEW FULLY FURNISHED! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 912 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @130K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 130,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 150 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 24 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 150 K, PARTIAL BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 150,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- 1 BED @ ONLY 165 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED 26 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 165 K, BURJ KHALIFA, FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 165,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @160K BRAND NEW FULLY FURNISHED 17 مشاهده گردید
CS- PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! 1 BED ONLY @160K BRAND NEW FULLY FURNISHED The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 943 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Rare 1Bed | Private Terrace | Standpoint 10 مشاهده گردید
Rare 1Bed | Private Terrace | Standpoint Standpoint Tower 1, Standpoint Towers, Downtown Dubai, دبی 105,000  AED در هر سال Verified 941 ft2 1 1 BLISSIMI REAL ESTATE
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! 26 مشاهده گردید
CS- 1 BED @ ONLY 160 K, PARTIAL BURJ KHALIFA & FOUNTAINS VIEW! BRAND NEW FULLY FURNISHED!! The Distinction, Downtown Dubai, دبی 160,000  AED در هر سال Verified 940 ft2 1 2 1 LDI International Real Estate Brokers
Beautiful | Furnished | Vacant | 125K 10 مشاهده گردید
Beautiful | Furnished | Vacant | 125K The Residences 7, The Residences, Downtown Dubai, دبی 125,000  AED در هر سال Verified 935 ft2 1 1 1 McCone Properties
Full Burj Khalifa View | 1 bed | 115K 10 مشاهده گردید
Full Burj Khalifa View | 1 bed | 115K Standpoint Tower 2, Standpoint Towers, Downtown Dubai, دبی 115,000  AED در هر سال Verified 865 ft2 1 2 1 McCone Properties