×
 • ورود به سیستم
 • ثبت نام
 • AED
  • AED
  • USD
  • RUR
  • GBP

مبله نیست: Villas برای اجاره در ابوظبی

Discounted Price for Elegant 6 Bedroom Villa with Maid's Room and Private Entrance 11 مشاهده گردید
Discounted Price for Elegant 6 Bedroom Villa with Maid's Room and Private Entrance Khalifa City, ابوظبی 175,000  AED در هر سال Verified 5500 ft2 6 7 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Stunning 4 Bedrooms with Maid's Room and Private Pool in Golf Gardens 11 مشاهده گردید
Stunning 4 Bedrooms with Maid's Room and Private Pool in Golf Gardens Gardenia, Al Raha Golf Gardens, ابوظبی 240,000  AED در هر سال Verified 4350 ft2 4 5 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
HOT DEAL! Large 5 Bedroom Villa in Muroor for a Discounted Price! 11 مشاهده گردید
HOT DEAL! Large 5 Bedroom Villa in Muroor for a Discounted Price! Muroor Area, ابوظبی 170,000  AED در هر سال Verified 5000 ft2 5 6 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Hot Offer! Amazing 4BR Villa with Private Pool in Raha Gardens! 10 مشاهده گردید
Hot Offer! Amazing 4BR Villa with Private Pool in Raha Gardens! Al Raha Gardens, ابوظبی 200,000  AED در هر سال Verified 4306 ft2 4 5 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Gorgeous 5 Bedroom Villa with Private Pool for Rent 15 مشاهده گردید
Gorgeous 5 Bedroom Villa with Private Pool for Rent Sas Al Nakheel, ابوظبی 230,000  AED در هر سال Verified 5000 ft2 5 6 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
Serene Community Offers Amazing 4 Bedroom Villa in Sas Al Nakheel for Rent 11 مشاهده گردید
Serene Community Offers Amazing 4 Bedroom Villa in Sas Al Nakheel for Rent Sas Al Nakheel, ابوظبی 183,000  AED در هر سال Verified 4000 ft2 4 5 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Fantastic 3 bedroom Villa in Sas Al Nakheel for Rent 10 مشاهده گردید
Fantastic 3 bedroom Villa in Sas Al Nakheel for Rent Sas Al Nakheel, ابوظبی 160,000  AED در هر سال Verified 2303 ft2 3 4 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Huge 5BR Villa in a Great Community in Khalidiya for Rent 10 مشاهده گردید
Huge 5BR Villa in a Great Community in Khalidiya for Rent Khalidiya Village, Al Khalidiya, ابوظبی 196,000  AED در هر سال Verified 3497 ft2 5 6 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
4 Payments Option for Huge 4 Bedroom Villa in Khalidiya Village 10 مشاهده گردید
4 Payments Option for Huge 4 Bedroom Villa in Khalidiya Village Khalidiya Village, Al Khalidiya, ابوظبی 187,000  AED در هر سال Verified 2971 ft2 4 5 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Beautiful 5 Bedroom Villa in a Serene Community for Rent 10 مشاهده گردید
Beautiful 5 Bedroom Villa in a Serene Community for Rent Al Raha Golf Gardens, ابوظبی 270,000  AED در هر سال Verified 4235 ft2 5 6 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
Exceptional 4 Bedroom Villa in A Compound in Golf Gardens for Rent 10 مشاهده گردید
Exceptional 4 Bedroom Villa in A Compound in Golf Gardens for Rent Al Raha Golf Gardens, ابوظبی 240,000  AED در هر سال Verified 3584 ft2 4 5 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Impressive 3 Bedroom Villa in Al Reef at a Great Price! 11 مشاهده گردید
Impressive 3 Bedroom Villa in Al Reef at a Great Price! Mediterranean Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 115,000  AED در هر سال Verified 2424 ft2 3 4 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Large 5 Bedroom Villa with Private Swimming Pool for Rent 10 مشاهده گردید
Large 5 Bedroom Villa with Private Swimming Pool for Rent Arabian Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 155,000  AED در هر سال Verified 3570 ft2 5 6 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
Gated Community! High-End 4 Bedroom Villa in Al Reef for Rent 10 مشاهده گردید
Gated Community! High-End 4 Bedroom Villa in Al Reef for Rent Arabian Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 145,000  AED در هر سال Verified 2858 ft2 4 5 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
Classy 3 Bedroom Villa with Great Finishing in Al Reef for Rent 11 مشاهده گردید
Classy 3 Bedroom Villa with Great Finishing in Al Reef for Rent Arabian Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 115,000  AED در هر سال Verified 2424 ft2 3 4 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Beautiful & Spacious 2 Bedroom Villa in Al Reef for Rent 10 مشاهده گردید
Beautiful & Spacious 2 Bedroom Villa in Al Reef for Rent Arabian Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 90,000  AED در هر سال Verified 1831 ft2 2 3 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Huge 5 Bedrooms with Private Pool Villa in Al Reef for Rent 10 مشاهده گردید
Huge 5 Bedrooms with Private Pool Villa in Al Reef for Rent Desert Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 160,000  AED در هر سال Verified 3750 ft2 5 6 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
Astonishing 4 Bedroom Villa at A Reduced Price! 10 مشاهده گردید
Astonishing 4 Bedroom Villa at A Reduced Price! Desert Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 2858 ft2 4 5 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Great Sized 3 Bedroom Villa with Amenities for Rent 10 مشاهده گردید
Great Sized 3 Bedroom Villa with Amenities for Rent Desert Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 115,000  AED در هر سال Verified 2424 ft2 3 4 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Luxurious 2 Bedroom Villa with Great Price for Rent 11 مشاهده گردید
Luxurious 2 Bedroom Villa with Great Price for Rent Desert Style, Al Reef Villas, Al Reef, ابوظبی 90,000  AED در هر سال Verified 1290 ft2 2 3 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Huge & Luxurious 5 Bedroom Villa with Great Views in Al Raha Gardens for Rent 10 مشاهده گردید
Huge & Luxurious 5 Bedroom Villa with Great Views in Al Raha Gardens for Rent Al Raha Gardens, ابوظبی 215,000  AED در هر سال Verified 3500 ft2 5 6 2 Pure Home Real Estate L.L.C.
Excellent 3 Bedroom Villa in Al Raha Gardens for Rent 10 مشاهده گردید
Excellent 3 Bedroom Villa in Al Raha Gardens for Rent Al Raha Gardens, ابوظبی 150,000  AED در هر سال Verified 2710 ft2 3 4 1 Pure Home Real Estate L.L.C.
Fascinating 7 BR Villa with Maids, Driver Room near Mushrif Mall 11 مشاهده گردید
Fascinating 7 BR Villa with Maids, Driver Room near Mushrif Mall Al Mushrif, ابوظبی 220,000  AED در هر سال Verified 3400 ft2 7 7 1 Property Point Real Estate LLC
Best view for 4 BR Villa with Maids, Garden, Parking in Khalidiya 11 مشاهده گردید
Best view for 4 BR Villa with Maids, Garden, Parking in Khalidiya Al Khalidiya, ابوظبی 250,000  AED در هر سال Verified 2700 ft2 4 4 1 Property Point Real Estate LLC
Modern Island Living 3 BR Villa with Full Facilities - Al Reem Island 14 مشاهده گردید
Modern Island Living 3 BR Villa with Full Facilities - Al Reem Island Nalaya Villas, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, ابوظبی 230,000  AED در هر سال Verified 2000 ft2 3 4 1 Property Point Real Estate LLC
Amazing 5 BR Villa with Maids Room, Driver, Parking in Najda Street 12 مشاهده گردید
Amazing 5 BR Villa with Maids Room, Driver, Parking in Najda Street Al Najda Street, ابوظبی 190,000  AED در هر سال Verified 3000 ft2 3 3 1 Property Point Real Estate LLC
Excellent 5 BR Villa with Maids Room, Store, Garden in Al Bateen Area 12 مشاهده گردید
Excellent 5 BR Villa with Maids Room, Store, Garden in Al Bateen Area Al Bateen, ابوظبی 180,000  AED در هر سال Verified 3000 ft2 5 5 1 Property Point Real Estate LLC
Magnificent 8 BR Mansion Villa with Big Garden in Karama Street 14 مشاهده گردید
Magnificent 8 BR Mansion Villa with Big Garden in Karama Street Al Karama, ابوظبی 800,000  AED در هر سال Verified 5000 ft2 8 8 1 Property Point Real Estate LLC
Far from Ordinary! Spacious 14 BR Villa with Big Garden in Officers City 26 مشاهده گردید
Far from Ordinary! Spacious 14 BR Villa with Big Garden in Officers City Officers City, ابوظبی 420,000  AED در هر سال Verified 9000 ft2 9 9 3 Property Point Real Estate LLC
Corner Big Size 2br Townhouses in Al Ghadeer Waterfall 9 مشاهده گردید
Corner Big Size 2br Townhouses in Al Ghadeer Waterfall Al Ghadeer, ابوظبی 90,000  AED در هر سال Verified 1590 ft2 2 3 2 Villa Casa